ÖZGEÇMİŞ

Doğum Yeri ve Tarihi

  • Tirebolu, 1987

Bildiği Yabancı Diller

  • İngilizce

Eğitim Durumu ve Tecrübe

  • 2004 -2011- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • 2012- 2016- Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • 2016 – 2022- Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Blilmsel Yayın Sayısı

  • 20 uluslararası ve ulusal yayın

Vaka Deneyimi

  • 30.000’in üzerinde cerrahi vaka deneyimi

Üyesi Olduğu Dernekler

  • Türk Oftalmoloji Derneği